Kennis delen
Begeleiden, kennisoverdracht en helpen

Mentorship

Behoud uw menselijk kapitaal door mentorship

Het doel van de mentor is het doorgeven van kennis en het stimuleren van creativiteit. Het betreft een leerproces waar beide, mentor en mentee, bijdragen leveren tot carrièreontwikkeling en het realiseren van de specifieke bedrijfsdoelstellingen.  

Mentorship is ruimer dan alleen maar doorgeven van kennis. De mentor heeft een combinatie van verschillende rollen. Hij is een leraar, trainer en coach tezelfdertijd. Het doel van de mentor is het doorgeven van kennis en het stimuleren van creativiteit. Het delen van kennis is hier cruciaal.  

  • Fase 1: Het accent ligt op het doorgeven van kennis. De mentor heeft de rol van leraar. Het komt erop aan alle beschikbare kennis, aanwezig in het bedrijf en bij de medewerkers bloot te leggen en te delen met elkaar. Zo worden een aantal gelijkenissen en ook verschilpunten duidelijk. Die verschillen zijn niet per se negatief, maar kunnen een aanknopingspunt zijn voor groei en verandering. 
  • Fase 2: Terwijl de nadruk eerst ligt op weten, is het in een volgend stadium om de theorie in te oefenen. "Als praktijkleraar heeft de mentor in dit stadium vooral aandacht voor het stimuleren van inzichten, het leggen van verbanden en het ontwikkelen van nieuwe inzichten.
  • Fase 3: De mentor wordt trainer. Hij heeft dan vooral aandacht voor het oefeneffect en de toepassing van zowel kennis als ervaring. 
  • Fase 4: De trainer wordt coach. De coach is vooral geïnteresseerd in het spontaan toepassen van het geleerde. Daarbij wordt het geleerde geïntegreerd in de persoonlijkheid van de medewerker." 
  • Fase 5: Mentorship staat centraal. Mentee en mentor realiseren een opdracht die men alleen niet kan realiseren. Het resultaat is meer dan de som van de competenties en capaciteiten van elke betrokkene afzonderlijk. De mentor treedt daarbij op als facilitator, als leidinggevende in het leerproces. Maar aangezien het om een ontwikkelingsproces gaat, zal de mentee steeds meer uitgenodigd worden zelf het initiatief te nemen. Een voorbeeld is stimuleren in het nemen van nieuwe initiatieven. 

Externe mentor

EDUWOOD kan in mentorship een belangrijke rol spelen. In eerste instantie helpen we bij het bepalen van welke kennis aanwezig is in het bedrijf en welke cruciaal is.

  • Welke kennis moet behouden worden?
  • Welke kennis moet verspreid worden?

Het doel van de externe mentor is om samen met zijn mentee iets te creëren dat er nog niet is. Hij daagt het leervermogen uit en ziet vaak een onontgonnen potentieel aan talent en dynamiek. 

Indien nodig kan de externe mentor als adviseur optreden en bijsturen.

Wenst u extra informatie? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. We helpen u graag verder!