Kennis borgen
Behoud uw bedrijfskennis

Brugfunctie

De grootste troef van elk bedrijf ligt in haar menselijk kapitaal, de medewerkers. 

Brugfunctie is een samenwerkingsverband, dat een bedrijf opzet om gebruik te maken van expertise waarover het zelf niet (meer) beschikt door het (al dan niet onverwacht) wegvallen van een huidige werknemer.  

Na analyse van het profiel wordt in de eerste fase EDUWOOD ingeschakeld om de continuïteit en de kennisborging te garanderen. In de tweede fase kan de noodzakelijke kennisoverdracht gestart worden.

De externe medewerker is een ervaren deskundige die uitvoerend werkt en zijn/haar expertise ten dienste stelt van ondernemingen. Deze neemt dus taken met verantwoordelijkheid op in uw bedrijf, voor een beperkte periode en in het kader van duidelijk afgelijnde opdrachten. 

Bij een snelle reactie van het bedrijf kunnen lopende taken toch afgewerkt worden en kan de opgebouwde kennis in het bedrijf blijven.

Door het onafhankelijkheid karakter wordt bedrijfsblindheid doorprikt. In overleg worden beslissingen genomen in zaken die anders (te) moeilijk liggen.

Wenst u extra informatie? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. We helpen u graag verder!