Missie en Visie

Missie en Visie

Missie

Advies, analyse, coaching, mentorship, kennisborging, procesbegeleiding en innoverende houtopleidingen zijn onze kernactiviteiten.

EDUWOOD streeft naar een continue wisselwerking tussen de allernieuwste technologieƫn en praktijksituaties. Wij leveren een praktische, resultaatgerichte dienstverlening van hoogwaardige kwaliteit, gericht op levenslang leren voor houtbewerkers.

Klantgerichtheid, professionaliteit en innovatie zijn daarbij onze belangrijkste kernwaarden, met een "hart voor hout en innovatie".

Visie

Organisaties in het bedrijfsleven en onderwijs hebben een blijvende behoefte aan leren en ontwikkelen. Externe deskundigen, zowel met inhoudelijke kennis als proceskennis, zullen altijd (tijdelijk) noodzakelijk zijn.

Er zal behoefte blijven aan onafhankelijke, structurele dienstverleners, met een terugkoppeling naar de praktijksituatie. In Belgiƫ is een duidelijke vraag naar sterk gespecialiseerde dienstverleners, aanvullend op grote, traditionele organisaties.

EDUWOOD neemt deze taak op zich, en zal ook in de toekomst complexe opdrachten, coachingstrajecten en succesvolle opleidingstrajecten voor haar rekening nemen.

Haar marktpositie dankt EDUWOOD aan vakspecialisatie en door het streven naar kwaliteit in haar dienstverlening. Dit met het ideaal om van EDUWOOD een gezond bedrijf te maken, met respect voor mens en milieu. Groei in omzet of personeelsbestand zijn hier ondergeschikt aan.

  • Actieve betrokkenheid
  • Gericht op werkplekleren
  • Onafhankelijk en neutraal
  • Kwaliteit van dienstverlening is belangrijker dan groei
  • Vaste relatiekring
  • Team van topspecialisten op hun werkterrein
  • Voortdurende professionele ontwikkeling
  • Sterk analytisch vermogen
  • Uw werkvloer is ons terrein