Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Deze site is met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Toch sluiten de makers en organisaties die verbonden zijn aan deze site, iedere aansprakelijkheid uit voor:

  • onjuistheden;
  • onvolledigheden;
  • eventuele schade (direct of indirect) die kan voortkomen uit het gebruik van deze website.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere sites. De inhoud van deze sites staat niet onder onze controle en wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor:

  • de inhoud van deze sites;
  • materialen op deze sites;
  • het gebruik van deze sites;
  • de producten en diensten die op deze sites worden voorgesteld of verkocht.

EDUWOOD BV kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade (direct of indirect) die kan voortkomen uit het gebruik van sites die met de onze zijn gelinkt. Dit ongeacht het feit of wij wel of niet gewaarschuwd zijn over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

Bezwaar tegen links

Als de eigenaar van een andere site bezwaar maakt tegen de link die is aangebracht naar uw site, zal EDUWOOD met deze partij overleggen. Desgewenst wordt de bewuste link dan verwijderd.

Intellectuele eigendommen

De teksten, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, merken en logo's zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren EDUWOOD BV of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van EDUWOOD BV de op, en via deze website aangeboden informatie te verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of over te dragen aan derden. EDUWOOD BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Geschillen

Door deze website te bezoeken, aanvaardt de bezoeker dat de volledige inhoud op deze website beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd en dit inclusief een Uitdrukkelijk Arbitrage Beding. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de arbitragecommissie B.A.I. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil voortspruitend uit deze website of het gebruik ervan, definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij B.A.I., Lieven Bauwensstraat nr.20, 8000 Brugge. Deze clausule vervangt hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Wenst u extra informatie? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. We helpen u graag verder!