Kennis delen
Begeleiden, kennisoverdracht en helpen

Bedrijfscoach

Een creatief proces zonder einde. 

EDUWOOD heeft als bedrijfscoach een ondersteunende rol. Dit betekent dat de bedrijfscoach de lijnen mee uitzet, maar dat de beleidskeuzes steeds door het management gemaakt worden. 

De werkwijze van de bedrijfscoach wordt bepaald door het concrete onderwerp. Afhankelijk van het thema zal de bedrijfscoach bevragend werken, advies geven of concrete voorstellen doen. Indien nodig wordt de coach ook als trainer ingeschakeld. 

Als een resultaatgerichte werkvorm die aanleiding geeft tot groei, ontwikkeling en het realiseren van doelstellingen, is bedrijfscoaching een doeltreffende werkmethode. 

  • Bedrijfscoaching is het bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling van mensen door ze inzichten te verschaffen in hun eigen processen, ervan uitgaand dat iedereen de oplossingen in zich heeft, en ze ook zelf kan vinden. De bedrijfscoach kan deze ophalen door het stellen van gerichte en diepgaande vragen, het geven van feedback en door continu objectief waar te nemen en te luisteren.
  • Coaching kijkt naar het heden en laat de coachee zoeken naar oplossingen die de toekomst kunnen verbeteren. 
  • Er is een duidelijk verschil tussen coaching en mentoring.  

De relatie tussen coach en coachee moet er altijd één van vertrouwen zijn, anders lukt coaching niet. Hierdoor is het belangrijk om het hele proces in een vertrouwelijk kader te laten verlopen. Regelmatig wordt er tussentijds geëvalueerd om het project op het juiste spoor te houden.


Het is goed om met een onafhankelijke bedrijfscoach van gedachten te wisselen over het werk. Voor een second opinion, om bedrijfsblindheid te voorkomen, voor de inspiratie…
Door de uitwisseling van kennis, ervaring en het verspreiden van inspirerende ideeën ligt er voor EDUWOOD een belangrijke opdracht om dit te bewerkstelligen.

Wenst u extra informatie? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. We helpen u graag verder!