Kennis delen
Begeleiden, kennisoverdracht en helpen

Jobcoaching

Coaching op de werkvloer. 

U neemt een nieuwe medewerker in dienst en kunt extra begeleiding gebruiken? Wilt u tevreden medewerkers maximaal laten renderen? 

Jobcoaching op de werkvloer is wat u zoekt. 

Cruciale inwerkperiode 

De eerste weken en maanden van een job zijn cruciaal. Tijdens deze periode is de kans op uitval van een nieuwe werknemer groot als het inwerken moeizaam verloopt. Dat heeft vaak te maken met arbeidsattitudes en arbeidsvaardigheden die niet voldoen. Door jobcoaching kunnen die vaardigheden op punt worden gezet. 

Op de werkvloer 

De begeleiding op de werkvloer is de essentie van de coaching. Daardoor kan de coach de werkomgeving leren kennen en kan hij de input van alle betrokken mensen - de coachee, de directe werkomgeving en de leidinggevenden - garanderen. De coach komt van buiten het bedrijf en hoort dus niet tot het personeel van de onderneming. De coach wordt als tijdelijk en extern expert in de onderneming ingeschakeld. Vanuit deze positie bewaart de coach zijn onafhankelijkheid en behoudt hij de nodige afstand tegenover alle betrokken partijen. 

Twee gelijkwaardige klanten: werknemer en werkgever 

Specifiek aan jobcoaching is de tweeklantenbenadering. De coach heeft twee gelijkwaardige klanten: de werknemer en de werkgever. De coach houdt rekening met alle belangen en behoeften zonder één partij te bevoordelen. Deze stemt alle belangen zo goed mogelijk op elkaar af zonder het gemeenschappelijk doel van de coaching uit het oog te verliezen. 

Omdat we steeds aansluiten bij wat er is, wie je bent en wie je kunt zijn, is voor EDUWOOD uw werkvloer ons terrein.

Wenst u extra informatie? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. We helpen u graag verder!